הגאון מוילנה הרצליה

פרויקט פינוי בינוי

פרויקט מגורים
2016

מיקום: הרצליה, ישראל

פרויקט עבור היזמים עופר גמליאל ועוזי סלע 2016

LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

תכנון שני מבני מגורים מחוברים בגשר בנקודה אשר תשמש לתנועה וחלל ציבורי לדיירים הבניינים, קומת קרקע גבוהה ושני מרתפי חניה
LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

פרויקט מגורים ברחוב הגאון מוילנה, חיבור של שלושה מגרשים
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

יצירת מתחם ייחודי ע"י חיבור שלושה מגרשים ותכנון שני מגדלים של 15 קומות על קומת עמודים עם סה"כ 90 יחידות דיור איכותיות. כולל פתרון חניות בשני מרתפים
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

יצירת פרויקט ייחודי ואיכותי לקידום ההתחדשות העירונית בהרצליה
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

יצירת תכנית בניין עיר המשתלבת ברקמה העירונית העתידית של האזור אשר תאפשר בנייה רוויה במקום

פרויקט פינוי בינוי

פרויקט מגורים
2016

מיקום: הרצליה, ישראל

פרויקט עבור היזמים עופר גמליאל ועוזי סלע 2016

LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

פרויקט מגורים ברחוב הגאון מוילנה, חיבור של שלושה מגרשים
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

יצירת מתחם ייחודי ע"י חיבור שלושה מגרשים ותכנון שני מגדלים של 15 קומות על קומת עמודים עם סה"כ 90 יחידות דיור איכותיות. כולל פתרון חניות בשני מרתפים
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

יצירת תכנית בניין עיר המשתלבת ברקמה העירונית העתידית של האזור אשר תאפשר בנייה רוויה במקום
LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

תכנון שני מבני מגורים מחוברים בגשר בנקודה אשר תשמש לתנועה וחלל ציבורי לדיירים הבניינים, קומת קרקע גבוהה ושני מרתפי חניה
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

יצירת פרויקט ייחודי ואיכותי לקידום ההתחדשות העירונית בהרצליה

תמונות הפרויקט