ביתן הסובלנות ע”ש צ’רלי הבדו

תחרויות בינלאומיות

ביתן הסובלנות על שם צ’רלי הבדו 2017

מיקום: צרפת

CHARLIE HEBDO PAVILLION 2017

LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

גרימת תחושה של דיכוי, אפליה והפרדה על ידי שימוש במערכת מורכבת משלושה חללים, עם מבנה המורכב ממוטות קשתיים, היוצרים שלושה חללים מוצללים, מצופים ברשתות, והנפתחים לחלל מואר חיצון, כך שהמבקרים חשים מעבר מהחושך לאור, באמצעות תכנון קונסטרוקציה הניתן לעגן בקצותיו. כל מוט נשען ומחזיק את השני בנקודה אחת, בנקודה העליונה, כך שמתקבל מבנה יציב וקל הפועל כביתן פריק ואפשרות העברתו למקומות שונים בקלות
LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

האירועים הדרמטיים שהתרחשו במשרדי "צ'רלי הבדו" בצרפת הולידו רצון להקמת מתחם לזכרם, כביטוי למחאה וצורך האנושות לקיום הסובלנות בעולם. התחרות קוראת לתכנון ביתן שיהווה תערוכה ניידת הניתן להעביר למקומות שונים בעולם כביטוי למחאה כנגד אפליה, דיכוי, גזענות וחוסר סובלנות מכל סוג וכן ליצירת תערוכה המציגה את עבודותיהם של אמני קבוצת צ'רלי הבדו
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

תכנון אתר בשטח מקורה של 150 מ"ר, שטחים חיצוניים לתצוגה ושיחות. שירותים ושטחי תערוכת לתצוגת עבודות של הקבוצה והרצאות
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

סיפוק גדול ואתגר מיוחד הכולל קשתות עו שימוש פנימי וחיצוני לשימוש פנימי בתוך הביתן פנימית וחיצונית, לתערוכות ותצוגות
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

מציאת ביטוי מתאים למחאה נגד מצבים הקיימים ברוב מקומות בעולם כדוגמת גזענות, דיכוי, אלימות וחוסר סובלנות. מציאת פתרון קונסטרוקטיבי למבנה קל ונייד וכן המדגיש את הנושא לעומקו

תחרויות בינלאומיות

ביתן הסובלנות על שם צ’רלי הבדו 2017

מיקום: צרפת

CHARLIE HEBDO PAVILLION 2017

LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

האירועים הדרמטיים שהתרחשו במשרדי "צ'רלי הבדו" בצרפת הולידו רצון להקמת מתחם לזכרם, כביטוי למחאה וצורך האנושות לקיום הסובלנות בעולם. התחרות קוראת לתכנון ביתן שיהווה תערוכה ניידת הניתן להעביר למקומות שונים בעולם כביטוי למחאה כנגד אפליה, דיכוי, גזענות וחוסר סובלנות מכל סוג וכן ליצירת תערוכה המציגה את עבודותיהם של אמני קבוצת צ'רלי הבדו
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

תכנון אתר בשטח מקורה של 150 מ"ר, שטחים חיצוניים לתצוגה ושיחות. שירותים ושטחי תערוכת לתצוגת עבודות של הקבוצה והרצאות
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

מציאת ביטוי מתאים למחאה נגד מצבים הקיימים ברוב מקומות בעולם כדוגמת גזענות, דיכוי, אלימות וחוסר סובלנות. מציאת פתרון קונסטרוקטיבי למבנה קל ונייד וכן המדגיש את הנושא לעומקו
LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

גרימת תחושה של דיכוי, אפליה והפרדה על ידי שימוש במערכת מורכבת משלושה חללים, עם מבנה המורכב ממוטות קשתיים, היוצרים שלושה חללים מוצללים, מצופים ברשתות, והנפתחים לחלל מואר חיצון, כך שהמבקרים חשים מעבר מהחושך לאור, באמצעות תכנון קונסטרוקציה הניתן לעגן בקצותיו. כל מוט נשען ומחזיק את השני בנקודה אחת, בנקודה העליונה, כך שמתקבל מבנה יציב וקל הפועל כביתן פריק ואפשרות העברתו למקומות שונים בקלות
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

סיפוק גדול ואתגר מיוחד הכולל קשתות עו שימוש פנימי וחיצוני לשימוש פנימי בתוך הביתן פנימית וחיצונית, לתערוכות ותצוגות