הבית העתידי

תחרויות ארציות

עיצוב בית החייל בחיפה

מיקום: חיפה, ישראל

LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

חסר מידע
LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

חסר מידע
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

חסר מידע
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

חסר מידע
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

חסר מידע

תחרויות ארציות

עיצוב בית החייל בחיפה

מיקום: חיפה, ישראל

LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

חסר מידע
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

חסר מידע
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

חסר מידע
LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

חסר מידע
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

חסר מידע

תמונות הפרויקט