מיקרו בית Micro House

תחרויות

מיקרו בית MICRO HOUSE

מיקום: קונספט 

2017

LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

תכנות מבנה המשלב יחידות "תאים-קפסולות" משבבי זכוכית, הנשענות על קונסטרוקציה מרחבית מודלרית, המיוצרת במפעל מחומרים פולימריים וטיטניום, הכוללת מערכות חשמל ותאורה המתוכננים בתוכה. המערכת המודולרית תאפשר שילובים של יחידות המתפרסות לגובה ולאורך וייווצרו שלושה מודולים של קפסולות בשלושה מקומות: חיבור שירותים ומערכות
LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

אנו עדים לתהליך החמרה בנושא השגת דיור ובתנאי רכישת מקום מגורים. ערך הנכסים עולה בהתמדה וכן עבור השכבות החלשות, הסיכוי להשגת מקום למגורים הופך בהדרגה לבלתי אפשרי. התחרות מבקשת ליצור אפשרויות תכנון יחידת מגורים מינימלית כפתרון ליעילות והוזלה, ומתן אפשרויות גדולות ומגוונות יותר. יתרונות הבית המינימלי - "מיקרו בית", משמעותיים ויאפשרו יעילות והוזלה להקמה, וישרתו ליותר ציבור המבקש להשיג צמצום במשאבים, ויעילות כלכלית לרכישת מגורים
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

תכנון מבנה מינימלי בגודל עד 40 מ"ר, המאפשר שילובים וחלופות שונות בתכנון, במידת הצורך, תוך שימוש בחומרים עתידיים
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

תכנון ייחודי למציאת פתרונות טכניים ופתרונות בטכנולוגיה מתקדמת לדרישות הפרוגרמה
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

מציאת פתרונות עתידיים לחומרי הבנייה וכן תכנון מבנה גורים זעיר המאפשר שילובים שונים בגדלים ומערכת קונסטרוקטיבית מתאימה. התאמת התכנון לאתרים שונים

תחרויות

מיקרו בית MICRO HOUSE

מיקום: קונספט

 

2017

LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

אנו עדים לתהליך החמרה בנושא השגת דיור ובתנאי רכישת מקום מגורים. ערך הנכסים עולה בהתמדה וכן עבור השכבות החלשות, הסיכוי להשגת מקום למגורים הופך בהדרגה לבלתי אפשרי. התחרות מבקשת ליצור אפשרויות תכנון יחידת מגורים מינימלית כפתרון ליעילות והוזלה, ומתן אפשרויות גדולות ומגוונות יותר. יתרונות הבית המינימלי - "מיקרו בית", משמעותיים ויאפשרו יעילות והוזלה להקמה, וישרתו ליותר ציבור המבקש להשיג צמצום במשאבים, ויעילות כלכלית לרכישת מגורים
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

תכנון מבנה מינימלי בגודל עד 40 מ"ר, המאפשר שילובים וחלופות שונות בתכנון, במידת הצורך, תוך שימוש בחומרים עתידיים
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

מציאת פתרונות עתידיים לחומרי הבנייה וכן תכנון מבנה גורים זעיר המאפשר שילובים שונים בגדלים ומערכת קונסטרוקטיבית מתאימה. התאמת התכנון לאתרים שונים
LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

תכנות מבנה המשלב יחידות "תאים-קפסולות" משבבי זכוכית, הנשענות על קונסטרוקציה מרחבית מודלרית, המיוצרת במפעל מחומרים פולימריים וטיטניום, הכוללת מערכות חשמל ותאורה המתוכננים בתוכה. המערכת המודולרית תאפשר שילובים של יחידות המתפרסות לגובה ולאורך וייווצרו שלושה מודולים של קפסולות בשלושה מקומות: חיבור שירותים ומערכות
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

תכנון ייחודי למציאת פתרונות טכניים ופתרונות בטכנולוגיה מתקדמת לדרישות הפרוגרמה

תמונות הפרויקט