חרות רמת גן

פרויקט תמ"א 38 - הריסה ובניה מחדש

פרויקט תמ”א 38 הריסה ובניה מחדש
2016

מיקום: רמת גן, ישראל

LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

מבנה בעל 3 דירות בקומה, דירת גן, ושתי דירות גג, מגוון סוגי דירות ושילוב המבנה בסביבה, תוך פתרונות נאותים לחניות ומערכות
LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

פרויקט מגורים בעל 7 קומות על קומת העמודים סה"כ וקומה חלקית על הגג סה"כ: 24 יחידות דיור
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

השתלבות עם הרקמה וסביבה ונוצרת העתידית במסגרת ההתחדשות העירונית. פתרונות מגוון גדלי דירות וכן פתרון מספר מקומות חניה לפי התקן
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

המבנה המוצע מהווה תרומה משמעותית לקידום ההתחדשות העירונית ולסביבה במקום
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

יצירת מבנה המנצל מקסימלית את השטחים העיקריים תוך תכנון גודל ומספר דירות המאפשר רווח כלכלי, ופתרון לחניות הנדרשות

פרויקט תמ"א 38 - הריסה ובניה מחדש

פרויקט תמ”א 38 הריסה ובניה מחדש
2016

מיקום: רמת גן, ישראל

LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

פרויקט מגורים בעל 7 קומות על קומת העמודים סה"כ וקומה חלקית על הגג סה"כ: 24 יחידות דיור
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

השתלבות עם הרקמה וסביבה ונוצרת העתידית במסגרת ההתחדשות העירונית. פתרונות מגוון גדלי דירות וכן פתרון מספר מקומות חניה לפי התקן
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

יצירת מבנה המנצל מקסימלית את השטחים העיקריים תוך תכנון גודל ומספר דירות המאפשר רווח כלכלי, ופתרון לחניות הנדרשות
LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

מבנה בעל 3 דירות בקומה, דירת גן, ושתי דירות גג, מגוון סוגי דירות ושילוב המבנה בסביבה, תוך פתרונות נאותים לחניות ומערכות
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

המבנה המוצע מהווה תרומה משמעותית לקידום ההתחדשות העירונית ולסביבה במקום

תמונות הפרויקט