אחוזה רעננה

פרויקט מגורים

פרויקט מגורים

מיקום: רעננה, ישראל

פרויקט עבור חברת “קליפורניה ישראל” 2018

LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

תוכנה תוספת של שלוש קומות של סה"כ: 12 יחידות דיור וקומה חלקית על הגג עם 4 חדרים על הגג ודירה נוספת בקומת עמודים כדירת גן. נבנה מתקן תת קרקעי לחניות, לפי דרישת הרשות. חודשה מערכת הביוב בקומת הקרקע וכן חודשו כל ציפויי חוץ באבן ופנלים דקורטיביים
LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

פרויקט מגורים של מבנה קיים של שלוש קומות על קומת עמודים, 4 דירות בקומה, סה"כ: 12 דירות קיימות
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

חיזוק המבנה הקיים, תוספת 2.5 קומות, תוספת מרחבים מוגנים לכל דירה, השלמת שטחים פנויים בקרקע, תוספת חניות לדירות המוצעות, תוספת מערכות לפי התקן
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

ההתחדשות מרשימה ומהווה תרומה משמעותית לעיר
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

מציאת פתרונות לפי תנאי התמ"א 38, תוך הסכמת בעלי הדירות הקיימות, לרבות מציאת פתרון כלכלי לדירות או מבנים בגג הקיים

פרויקט מגורים

פרויקט מגורים

מיקום: רעננה, ישראל

פרויקט עבור חברת “קליפורניה ישראל” 2018

LogoWhite

תיאור הפרויקט

תיאור הפרויקט

פרויקט מגורים של מבנה קיים של שלוש קומות על קומת עמודים, 4 דירות בקומה, סה"כ: 12 דירות קיימות
LogoWhite

דרישות הפרויקט

דרישות הפרויקט

חיזוק המבנה הקיים, תוספת 2.5 קומות, תוספת מרחבים מוגנים לכל דירה, השלמת שטחים פנויים בקרקע, תוספת חניות לדירות המוצעות, תוספת מערכות לפי התקן
LogoWhite

אתגר הפרויקט

אתגר הפרויקט

מציאת פתרונות לפי תנאי התמ"א 38, תוך הסכמת בעלי הדירות הקיימות, לרבות מציאת פתרון כלכלי לדירות או מבנים בגג הקיים
LogoWhite

הפרויקט המוצע

הפרויקט המוצע

תוכנה תוספת של שלוש קומות של סה"כ: 12 יחידות דיור וקומה חלקית על הגג עם 4 חדרים על הגג ודירה נוספת בקומת עמודים כדירת גן. נבנה מתקן תת קרקעי לחניות, לפי דרישת הרשות. חודשה מערכת הביוב בקומת הקרקע וכן חודשו כל ציפויי חוץ באבן ופנלים דקורטיביים
LogoWhite

סיפוק אישי

סיפוק אישי

ההתחדשות מרשימה ומהווה תרומה משמעותית לעיר